IN NHÃN DECAL GIẤY – BẾ HÌNH CN

Qui cách:

– Giấy decal: decal fashion, decal đế vàng, decal hoa mai, decal thường, …

– In theo mẫu, theo file thiết kế

– Kích thước tùy vào khách hàng, hoặc kích thước theo khung giá

– Có thể cán màng hoặc không cán màng (có 2 loại màng bóng hoặc màng mờ)

– In xong có thể cắt thành phẩm ,cắt demi, bế bo góc  

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN
1. NHÃN DECAL GIẤY – IN 4 MÀU 1 MẶT- KHÔNG CÁN MÀNG -BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC Cùng diện tích 
SL  3 x 3.5  3 x 4  3 x 4.5  3 x 5  3 x 5.5  3 x 6  3 x 6.5  3 x 7 (cm) 4 x 4.5 (cm) 4 x 5  Thời gian Thời gian
Nhãn (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
100 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 170.000 160.000 160.000 2 ngày 3 ngày
200 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 180.000 190.000 190.000 180.000 190.000 2 ngày 3 ngày
300 180.000 190.000 190.000 190.000 200.000 200.000 210.000 210.000 200.000 210.000 2 ngày 3 ngày
400 190.000 200.000 200.000 210.000 210.000 220.000 230.000 230.000 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
500 200.000 210.000 220.000 220.000 230.000 240.000 240.000 250.000 240.000 250.000 2 ngày 3 ngày
600 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 250.000 260.000 260.000 250.000 260.000 2 ngày 4 ngày
700 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 260.000 270.000 2 ngày 4 ngày
800 240.000 250.000 250.000 260.000 270.000 270.000 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày 4 ngày
900 250.000 260.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 290.000 300.000 2 ngày 4 ngày
1.000 312.000 324.000 330.000 336.000 348.000 360.000 372.000 384.000 360.000 384.000 2 ngày 4 ngày
1.500 348.000 360.000 384.000 408.000 420.000 432.000 444.000 456.000 432.000 456.000 3 ngày 4 ngày
2.000 396.000 420.000 444.000 456.000 480.000 492.000 504.000 528.000 492.000 516.000 3 ngày 4 ngày
2.500 444.000 456.000 480.000 504.000 528.000 540.000 564.000 588.000 540.000 576.000 3 ngày 4 ngày
3.000 468.000 492.000 528.000 552.000 576.000 600.000 624.000 648.000 600.000 624.000 3 ngày 4 ngày
3.500 504.000 528.000 564.000 600.000 624.000 648.000 672.000 708.000 648.000 684.000 3 ngày 4 ngày
4.000 540.000 576.000 600.000 636.000 672.000 696.000 732.000 756.000 696.000 732.000 3 ngày 4 ngày
4.500 576.000 612.000 648.000 684.000 708.000 744.000 780.000 816.000 744.000 792.000 3 ngày 4 ngày
5.000 600.000 636.000 684.000 720.000 756.000 804.000 840.000 876.000 792.000 840.000 3 ngày 4 ngày
10.000 900.000 972.000 1.056.000 1.128.000 1.188.000 1.248.000 1.320.000 1.380.000 1.248.000 1.332.000 3 ngày 4 ngày

NOTE: CÁN MÀNG CỘNG THÊM 20 % TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911868777