IN NHÃN DECAL GIẤY – BẾ TRÒN

Qui cách:

– Giấy decal: decal fashion, decal đế vàng, decal hoa mai, decal thường, …

– In theo mẫu, theo file thiết kế

– Kích thước tùy vào khách hàng,

– Có thể cán màng hoặc không cán màng (có 2 loại màng bóng hoặc màng mờ)

– In xong có thể cắt thành phẩm hay bế demi, cắt demi (Cắt demi dễ lột hơn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN

 

1. NHÃN DECAL GIẤY- IN 4 MÀU 1 MẶT – KHÔNG CÁN MÀNG – BẾ TRÒN
SL Nhãn  Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
 
100 150.000 160.000 160.000 160.000 170.000 180.000 180.000 190.000 190.000 2 ngày
200 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 2 ngày
300 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000 260.000 270.000 2 ngày
400 190.000 200.000 210.000 230.000 240.000 260.000 270.000 290.000 300.000 2 ngày
500 200.000 210.000 230.000 250.000 260.000 270.000 290.000 320.000 330.000 2 ngày
600 210.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 2 ngày
700 210.000 240.000 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000 370.000 390.000 2 ngày
800 220.000 250.000 260.000 290.000 310.000 340.000 360.000 390.000 410.000 2 ngày
900 230.000 260.000 270.000 300.000 330.000 360.000 380.000 410.000 430.000 2 ngày
1000 288.000 324.000 348.000 384.000 408.000 444.000 480.000 516.000 540.000 2 ngày
1500 324.000 372.000 408.000 456.000 492.000 528.000 576.000 624.000 672.000 3 ngày
2000 372.000 420.000 468.000 516.000 564.000 612.000 672.000 732.000 804.000 3 ngày
2500 408.000 456.000 516.000 576.000 636.000 696.000 768.000 840.000 924.000 3 ngày
3000 444.000 528.000 564.000 624.000 696.000 780.000 864.000 948.000 1.044.000 3 ngày
3500 480.000 540.000 612.000 684.000 768.000 864.000 948.000 1.056.000 1.152.000 3 ngày
4000 504.000 576.000 660.000 744.000 840.000 936.000 1.032.000 1.152.000 1.260.000 3 ngày
4500 528.000 612.000 696.000 792.000 900.000 1.008.000 1.128.000 1.236.000 1.368.000 3 ngày
5000 564.000 648.000 744.000 852.000 960.000 1.080.000 1.200.000 1.332.000 1.464.000 3 ngày
10000 828.000 984.000 1.164.000 1.344.000 1.536.000 1.752.000 1.992.000 2.244.000 2.520.000 3 ngày

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911868777